Avís Legal

En virtut del que es disposa en en art.º 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LLEI 34/2002, D'11 DE JULIOL), et fem coneixedor de la següent informació:

1.- GRUP AREA GUAL, SL, (d'ara endavant A3BE) CIF: B-64333453, és una societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, inscripció 1, tom 39003, fulla núm. 334815, foli 0212. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

2.- Pot contactar amb aquesta societat a través dels següents senyals:

  • Avinguda Riera de les Cassoles nº 57 – Local 1
    08012 Barcelona
    T. 93 796 62 24
    info ARROVA a3be.com

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.a3be.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a A3BE, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a A3BE o a tercers.

A3BE no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet d'A3BE.

Amb els límits establerts en la llei, A3BE no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet d'A3BE estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet d'A3BE poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d'A3BE o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d'A3BE.

Així mateix, per a accedir als serveis que A3BE ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en la normativa relativa a la protecció de dades li recomanem que s'informi de la nostra Política de Protecció de Dades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per A3BE estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d'A3BE o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, A3BE no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant-se A3BE tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular d'aquests, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs en A3BE, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

A3BE ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, A3BE no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos.

A3BE declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

A3BE es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas A3BE, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol mena de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l'ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

A3BE no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l'usuari. A3BE no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web d'A3BE com en accedir a la informació d'altres webs des d'aquesta.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va triar en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, A3BE no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d'A3BE Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d'A3BE són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per A3BE, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mig legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d'A3BE l'ús que l'usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

omés per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d'A3BE.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació e compliment d'aquestes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

© 2020 - A3BE

logo a3be