Avantatges

Dedicar-se en temps i coneixements a certes àrees del teu negoci, on no ets especialista, suposa un cost que has avaluar per contemplar la possibilitat d'externalitzar aquests serveis a través d'outsourcing i així obtenir una major productivitat i millora de resultats.

Disposar d'un equip professional integrat en el teu projecte de negoci i que realitzi tots aquests treballs et proporciona diversos avantatges:

 • Tenir ben cobertes les àrees més importants en el model de negoci actual.
 • Disposar d'uns serveis desenvolupats per professionals, que difícilment es poden suportar amb nòmines, per tal d'establir i assegurar nivells que garanteixen la qualitat final dels treballs.
 • Secundar-se a trarecció Assistencial que assumeix la responsabilitat de la gestió total des d'una perspectiva empresarial oferint alternatives i solucions en la presa de decisions.
 • Assumim el control dels proveïdors finals, tant d'impressió com Internet, així com recerca de nous proveïdors. Això t'evitarà errors en l'art final i pèrdua de temps.
 • Et centres en el teu core business i no en activitats que realment no et aporten cap benefici directe. Dedica el temps al que realment saps fer.
 • Reducció de personal, amb el conseqüent estalvi de sous, espai físic, energia, material, recursos humans, etc.
 • Augment de la flexibilitat de l'organització i disminució dels seus costos fixos.
 • Innovació contínua sense necessitat de dedicar inversió addicional i reducció de el risc d'inversions en àrees no estratègiques de la companyia.
 • Amortització del cost mensual i retorn de la inversió gràcies a la consecució d'objectius, increment de facturació, més beneficis, promoció, posicionament, imatge i altres valors intangibles que obtindràs amb el nostre treball i dedicació.
 • Estar junts en el teu projecte de negoci amb una finalitat: l'obtenció de beneficis, tant corporatius com promocionals i comercials.
 • Assistència formativa per anar adquirint major autocontrol sobre el treball realitzat en totes les àrees. Estem per treballar i ajudar-te.

logo a3be